shadow_left

Maglód Művelődési Háza

József Attila Mávelődési Ház, Vecsés

Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár

Nemzeti  Fejlesztési Ügynökség

Jegyezze meg!
Shadow_R

Házi gyermekgondozónak jelentkeztem, gyerekekkel kell majd foglalkozni, játszani velük, esetleg fõzni rájuk. 19 éves vagyok, 10. osztályt végeztem el, kerti munkás szakon. Azért nem fejeztem be, mert volt egy betegségem, ami miatt nem tudtam rendesen bejárni az iskolába. Most január 15.-dike óta munka és tanulmányok nélkül vagyok. Nagyon jónak tartom ezt a tanulási lehetõséget és szívbõl örülök neki!
 

Vonalban

Látogatók: 52916
 
   
Életen át tartó tanulás

A pénzügyi és gazdasági világválság hazánkat ért negatív hatásai, valamint az inadekvát gazdasági és pénzügyi döntések következményei visszavetették ipari fejlődésünket. Egyre többen látják be, hogy szakemberhiány van, a rosszul strukturált, nem a gazdaság fejlődését segítő szakemberképzést csak abban az esetben lehet korrigálni, illetve megváltoztatni, ha a szakképzést kiszélesítjük, s olyan szereplőket is bevonunk a képzési folyamatba, akik eddig dominánsan a közművelődés feladatait látták el.

A foglalkoztathatóság javítása képzések, átképzések segítségével immár nem csupán a munkaügyi központok feladata. A közművelődési intézmények fejlesztési terveiben, küldetési nyilatkozataikban fontos szerepet kap az „Élethosszig tartó tanulás” lehetőségének biztosítása felnőttképzések szervezésével, amelyek különös hangsúlyt fektetnek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra. A gazdasági versenyképesség visszanyerése érdekében tett törekvések alapján, valamint a tendenciózuson pozitív irányú társadalmi, gazdaság-fejlesztési elvárásokból kiindulva a maglódi MAG-HÁZ Centrum Nonprofit Kht, a vecsési József Attila Művelődési Központ és az Ecseri Rábai Miklós Művelődési Ház profiljának bővítésével bekapcsolódnak a felnőttképzésbe, figyelembe véve a kistérségük munkaerő-piaci igényeit.

A közművelődési intézmények akkreditációjával, adaptált és saját fejlesztésű képzéseikkel valamint a felnőttképzéshez kapcsolódó sokrétű szolgáltatások biztosításával igyekeznek megfelelni környezetük munkaerő-piaci elvárásainak.

Képzéseinkben kiemelten kezeljük a sajátos nevelést igénylő, alacsony iskolázottságú, a társadalmi munkamegosztásban vesztes, tartósan munkanélküli, pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű, illetve mozgáskorlátozott embereket.

A képzéseinknek sajátos, Magyarországon még a szakképzésben nem alkalmazott pedagógiai módszertanát, eszköztárát, pedagógiai kultúráját, a drámapedagógiát alkalmazzuk (fejlesztjük), amely lehetőséget adhat a tantárgyi anyag motiváltabb elsajátíttatására, a tanulási technikák tanítására, közösségben történő együttműködő magatartás, empátia fejlesztésére, olyan rejtett vagy látható adottságok készségekké „fogalmazására”, amelyek a munkaterületek eredményes elvégzéséhez szükséges kompetenciák részelemei lehetnek.

A képzéseink során, drámapedagógia lehetőségeire támaszkodva, a különböző adottsággal, iskolai múlttal, tanulási tapasztalattal, társadalmi háttérrel, fizikai-lelki-kognitív sajátosságokkal, illetve sérüléssel rendelkező emberek, integrált nevelésére, munkaképességük fejlesztésére törekszünk.

Az alacsony végzettséggel rendelkezőknek a képzések alatt rendszeresen igénybe vehető kiscsoportos felzárkóztató drámapedagógiai foglalkozásokat szervezünk, amelyek megkönnyítik a tanulási nehézségekkel küzdőknek a tananyaggal való haladást, a vizsgákra való felkészülést.  

Egyes képzések esetében (pl. pályakezdőknek, mozgáskorlátozottaknak tervezett képzések) a tananyag CD ROM-on is elérhető, amely támogatja az otthoni tanulást és fejleszti a számítástechnikai tudást, mint az adott képzéseknél fontos kulcs-kompetenciát.