shadow_left

Maglód Művelődési Háza

József Attila Mávelődési Ház, Vecsés

Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár

Nemzeti  Fejlesztési Ügynökség

Jegyezze meg!
Shadow_R

Hortobágyi Nagy Éva vagyok, szintén a Gyed idejét töltöm. Azért jelentkeztem az angolra, mert nyelvtudással majd külföldön is tudok munkát vállalni. Jó, hogy gondolnak azokra az emberekre is, akik otthon vannak.

 

Vonalban

Látogatók: 55382
 
   
Életen át tartó tanulás

A pénzügyi és gazdasági világválság hazánkat ért negatív hatásai, valamint az inadekvát gazdasági és pénzügyi döntések következményei visszavetették ipari fejlődésünket. Egyre többen látják be, hogy szakemberhiány van, a rosszul strukturált, nem a gazdaság fejlődését segítő szakemberképzést csak abban az esetben lehet korrigálni, illetve megváltoztatni, ha a szakképzést kiszélesítjük, s olyan szereplőket is bevonunk a képzési folyamatba, akik eddig dominánsan a közművelődés feladatait látták el.

A foglalkoztathatóság javítása képzések, átképzések segítségével immár nem csupán a munkaügyi központok feladata. A közművelődési intézmények fejlesztési terveiben, küldetési nyilatkozataikban fontos szerepet kap az „Élethosszig tartó tanulás” lehetőségének biztosítása felnőttképzések szervezésével, amelyek különös hangsúlyt fektetnek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra. A gazdasági versenyképesség visszanyerése érdekében tett törekvések alapján, valamint a tendenciózuson pozitív irányú társadalmi, gazdaság-fejlesztési elvárásokból kiindulva a maglódi MAG-HÁZ Centrum Nonprofit Kht, a vecsési József Attila Művelődési Központ és az Ecseri Rábai Miklós Művelődési Ház profiljának bővítésével bekapcsolódnak a felnőttképzésbe, figyelembe véve a kistérségük munkaerő-piaci igényeit.

A közművelődési intézmények akkreditációjával, adaptált és saját fejlesztésű képzéseikkel valamint a felnőttképzéshez kapcsolódó sokrétű szolgáltatások biztosításával igyekeznek megfelelni környezetük munkaerő-piaci elvárásainak.

Képzéseinkben kiemelten kezeljük a sajátos nevelést igénylő, alacsony iskolázottságú, a társadalmi munkamegosztásban vesztes, tartósan munkanélküli, pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű, illetve mozgáskorlátozott embereket.

A képzéseinknek sajátos, Magyarországon még a szakképzésben nem alkalmazott pedagógiai módszertanát, eszköztárát, pedagógiai kultúráját, a drámapedagógiát alkalmazzuk (fejlesztjük), amely lehetőséget adhat a tantárgyi anyag motiváltabb elsajátíttatására, a tanulási technikák tanítására, közösségben történő együttműködő magatartás, empátia fejlesztésére, olyan rejtett vagy látható adottságok készségekké „fogalmazására”, amelyek a munkaterületek eredményes elvégzéséhez szükséges kompetenciák részelemei lehetnek.

A képzéseink során, drámapedagógia lehetőségeire támaszkodva, a különböző adottsággal, iskolai múlttal, tanulási tapasztalattal, társadalmi háttérrel, fizikai-lelki-kognitív sajátosságokkal, illetve sérüléssel rendelkező emberek, integrált nevelésére, munkaképességük fejlesztésére törekszünk.

Az alacsony végzettséggel rendelkezőknek a képzések alatt rendszeresen igénybe vehető kiscsoportos felzárkóztató drámapedagógiai foglalkozásokat szervezünk, amelyek megkönnyítik a tanulási nehézségekkel küzdőknek a tananyaggal való haladást, a vizsgákra való felkészülést.  

Egyes képzések esetében (pl. pályakezdőknek, mozgáskorlátozottaknak tervezett képzések) a tananyag CD ROM-on is elérhető, amely támogatja az otthoni tanulást és fejleszti a számítástechnikai tudást, mint az adott képzéseknél fontos kulcs-kompetenciát.